Kuranı Kerim Türkçe Meal Sesli

Bu uygulama ile Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealini sesli olarak dinleyebilirsiniz.

Bu uygulamada Kuran-ı Kerim’de bulununan 114 sure Türkçe seslendirmeli olarak bulunmaktadır.

114 surenin Türkçe mealini bir yandan dinlerken diğer yandan okuyabileceksiniz.

Sürekli dinlediğiniz sureleri favori olarak ekleyebilir dilerseniz telefonunuza indirebilirsiniz.

Dinlediğiniz sureleri isterseniz Telefonunuza yada SD kartınıza indirebilirsiniz.

“Kuranı Kerim Türkçe Sesli Meali” uygulamamız ile Kuran-ı Kerim Türkçe Mealini internetsiz (çevrimdışı – offline) olarak dinleyebilirsiniz ve Türkçe olarak okuyabilirsiniz.

*İnternetsiz dinlemek için önce sureleri indirmeniz gerekmektedir.

Tefsir Nedir?
(Arapça: علم التفسير; İlm ut Tefsir), İslam dini terimidir. ‘el-Fesr’ masdarından tef’il babında yorumlamak, açıklamak manalarına gelen bir kelimedir. Eşdeğer bir kelime te’vil (yorum) dir. Kur’an ayetlerinin açıklanmasına dâir dalıdır. Tefsir ilmi ile uğraşan kişiye müfessir denir. Al-i İmran Suresi 7. ayetinde yer aldığı üzere Kur’an hem anlamı açık (anlaşılır, muhkem), hem de yoruma açık (müteşabih) ayetleri bünyesinde barındırır. İslam tarihinde Kur’an ayetlerini anlamak veya anlamlandırmak üzere çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Tefsirciler tarafından ilk müfessir kabul edilen Hz. Muhammed, Kur’anı yine Kur’an ile tefsir etmiştir. Sahabe ve tabiin denilen birinci ve ikinci nesil Müslümanlardan rivayetle Hz. Muhammed’in Kur’an ayetleri ile ilgili bazı açıklamaları hadis külliyatları içerisinde kaydedilmiştir.

Amacı Nedir?

Metnin tarzını belirleme,
Kur’anda anlaşılamayan, bilinmeyen (Garaib’ül Kur’an) kelime, deyim, cümlecik vs.leri anlamaya çalışma,
Ayetlerin manalarını netleştirme,
Ayetlerden kanun ve kurallar çıkartma, (Fıkıh ve şeriat)
Metafor ve temsili konuşmalar’ın altındaki düşünceleri açıklama,
Kur’an kıssalarının açıklanmasıdır.

**Uygulamamızda bululan ve Türkçe Sesli Mealini hem okuyup hemde dinleyebileceğiniz sureler:

1 FÂTİHA SURESİ
2 BAKARA SURESİ
3 ÂLİ İMRÂN SURESİ
4 NİSÂ SURESİ
5 MÂİDE SURESİ
6 EN’ÂM SURESİ
7 A’RÂF SURESİ
8 ENFÂL SURESİ
9 TEVBE SURESİ
10 YÛNUS SURESİ
11 HÛD SURESİ
12 YÛSUF SURESİ
13 RA’D SURESİ
14 İBRÂHÎM SURESİ
15 HİCR SURESİ
16 NAHL SURESİ
17 İSRÂ SURESİ
18 KEHF SURESİ
19 MERYEM SURESİ
20 TÂHÂ SURESİ
21 ENBİYÂ SURESİ
22 HACC SURESİ
23 MU’MİNÛN SURESİ
24 NÛR SURESİ
25 FURKÂN SURESİ
26 ŞUARÂ SURESİ
27 NEML SURESİ
28 KASAS SURESİ
29 ANKEBÛT SURESİ
30 RÛM SURESİ
31 LOKMÂN SURESİ
32 SECDE SURESİ
33 AHZÂB SURESİ
34 SEBE SURESİ
35 FÂTIR SURESİ
36 YÂSÎN SURESİ
37 SÂFFÂT SURESİ
38 SÂD SURESİ
39 ZUMER SURESİ
40 MU’MİN SURESİ
41 FUSSİLET SURESİ
42 ŞÛRÂ SURESİ
43 ZUHRÛF SURESİ
44 DUHÂN SURESİ
45 CÂSİYE SURESİ
46 AHKÂF SURESİ
47 MUHAMMED SURESİ
48 FETİH SURESİ
49 HUCURÂT SURESİ
50 KAF SURESİ
51 ZÂRİYÂT SURESİ
52 TÛR SURESİ
53 NECM SURESİ
54 KAMER SURESİ
55 RAHMÂN SURESİ
56 VÂKIA SURESİ
57 HADÎD SURESİ
58 MUCÂDELE SURESİ
59 HAŞR SURESİ
60 MUMTEHİNE SURESİ
61 SAFF SURESİ
62 CUMA SURESİ
63 MUNÂFİKÛN SURESİ
64 TEGÂBUN SURESİ
65 TALÂK SURESİ
66 TAHRÎM SURESİ
67 MULK SURESİ
68 KALEM SURESİ
69 HÂKKA SURESİ
70 MEÂRİC SURESİ
71 NÛH SURESİ
72 CİNN SURESİ
73 MUZZEMMİL SURESİ
74 MUDDESSİR SURESİ
75 KIYÂME SURESİ
76 İNSÂN (DEHR) SURESİ
77 MURSELÂT SURESİ
78 NEBE SURESİ
79 NÂZİÂT SURESİ
80 ABESE SURESİ
81 TEKVÎR SURESİ
82 İNFİTÂR SURESİ
83 MUTAFFİFÎN SURESİ
84 İNŞİKAK SURESİ
85 BURÛC SURESİ
86 TÂRIK SURESİ
87 A’LÂ SURESİ
88 GÂŞİYE SURESİ
89 FECR SURESİ
90 BELED SURESİ
91 ŞEMS SURESİ
92 LEYL SURESİ
93 DUHÂ SURESİ
94 İNŞİRÂH (ŞERH) SURESİ
95 TÎN SURESİ
96 ALAK SURESİ
97 KADR (KADİR) SURESİ
98 BEYYİNE SURESİ
99 ZİLZÂL SURESİ
100 ÂDİYÂT SURESİ
101 KÂRİA SURESİ
102 TEKÂSUR SURESİ
103 ASR SURESİ
104 HUMEZE SURESİ
105 FÎL SURESİ
106 KUREYŞ SURESİ
107 MÂÛN SURESİ
108 KEVSER SURESİ
109 KÂFİRÛN SURESİ
110 NASR SURESİ
111 TEBBET (MESED) SURESİ
112 İHLÂS SURESİ
113 FELAK SURESİ
114 NÂS SURESİ

HEMEN İNDİR!

Ek Bilgiler

Uygulama Adı
Kuranı Kerim Türkçe Meal Sesli
Yapımcı
Nergis Uygulama Geliştirme
Android Sürümü
2.3 ve üzeri
Lisans
Ücretsiz
Görüntülenme
83

Leave a Comment